logo

Wanneer wordt de behandeling vergoed ?
  1. Tot 18 jaar worden de behandelingen vergoed uit de basisverzekering van de zorgverzekeraar.
  2. Boven 18 jaar zit oefentherapie in de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen of het maximaal te vergoeden bedrag ligt vast in het pakket waarvoor u hebt gekozen. Kijk hiervoor in uw polisvoorwaarden.
  3. Als uw ziekte of aandoening voorkomt op de lijst voor chronische ziekten komen de eerste 20 behandelingen uit uw aanvullende verzekering. Indien u niet aanvullend verzekerd bent dient u deze zelf te betalen. Daarna bent u onbeperkt verzekerd via uw basisverzekering. Een verwijzing van de behandelende specialist is hiervoor vereist.
Geen verwijzing nodig voor het starten van de behandeling

Sinds enkele jaren hebben verzekeraars oefentherapie direct toegankelijk gemaakt. Dit betekent dat u geen verwijsbrief van een arts nodig heeft. U kunt direct contact opnemen met de praktijk. Uitzondering hierop is behandeling van chronische aandoeningen en behandelingen aan huis.

Wordt de behandeling vergoed door mijn zorgverzekering ?

De praktijk is aangesloten bij vrijwel alle zorgverzekeraars. Declaraties worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend.